Het is onze ambitie om er voor te zorgen dat bedrijven naar een meer rollende en adaptieve strategie toe gaan. In onze optiek moeten bedrijven vaker de stap maken van langlopende en inflexibele strategieën naar een flexibel en cyclisch proces van ‘rollende (marketing) strategie’. Door een continu proces van experimenteren, leren, optimaliseren en accelereren helpen wij de strategie doelgericht, snel en flexibel te realiseren. Om dit te bewerkstellen bieden wij onze dienst Business Innovatie as a Service aan. Wij nemen daarbij het strategische stuk van business development van bedrijven op ons. Uiteraard is dit altijd maatwerk maar wij hebben wel een aantal standaarden waarvan uit wij werken. Ook hebben wij een aantal eigen (gevalideerde) tools ontwikkeld om dit alles goed vorm te kunnen geven.

De essentie van van onze aanpak komt op het volgende neer: We kijken met de organisatie ver vooruit (visie) en komen vanuit daar stapje voor stapje terug naar de huidige situatie. Vervolgens bepalen we wat onze partner wil bereiken (doel) en maken we op basis van externe en interne signalen een concreet actieplan, met de grotere strategische projecten voor de langere termijn (de strategische agenda) en met kleinere verbeteracties voor de korte termijn. Dit herhalen we meerdere keren per jaar, zodat het een continu proces wordt.

Uiteraard beginnen we altijd met een intake en een PvA om tot een rollende strategie te komen. Eenmaal in het proces van de rollende strategie bevat dit traject bij ons vijf hoofdfasen die met een klein team van specialisten continu worden doorlopen: (1) signaleren van ontwikkelingen, trends, kansen en bedreigingen, (2) het analyseren en prioriteren daarvan, (3) het mobiliseren van mensen en middelen in effectieve en zelfsturende teams  (4) het operationaliseren daarvan, de uitvoering van strategische speerpuntprojecten, en (5) het creëren van een constant lerend vermogen.

let op: Deze website is slechts tijdelijk. Wij werken momenteel aan een complete site. Deze versie is slechts om de eerste nieuwsgierigheid te bevredigen……