Waarom? – Onze Why

“Wij willen de leukste bedrijven in Nederland in 2030 voorzien van een adaptieve strategie zodat deze toekomstbestendig zijn en blijven”

onze why

Hoe?

Als strategiebureau doen wij dit door organisaties, die open staan voor verandering, te helpen hun aanpassingsvermogen te verbeteren. Altijd vanuit eigenaarschap, denkend vanuit de klant en met veel creativiteit en ervaring om een strategie te ontwikkelen, deze tot leven te brengen en daarna het ritme van ontwikkeling in gang te houden. Met de pragmatische inzet en interventies van de juiste professionals op de juiste plek op het juiste moment maken wij het verschil bij onze klanten.

Wat?

Strategievorming en het daadwerkelijk uitvoeren van deze strategie zijn de pijlers van onze dienstverlening. Door het inzetten onze programma’s, producten en services bereiden wij bedrijven voor op het volgende decennium. Wij helpen organisaties om toekomstbestendig te worden en te blijven.

Toelichting op onze Why

Wat onze tijd kenmerkt, is dat de realiteit snel en doorlopend verandert. Hoe shocking en onverwacht de werkelijkheid zich ook kan ontvouwen, het heeft geen zin om je constant zorgen te maken. Dat helpt niet. Wat wél helpt: houd het hoofd koel, blijf nuchter en logisch nadenken en zorg dat je een goede strategie hebt en een ritme hebt om deze uit te voeren en deze te blijven herijken. Een scherpe strategie en bijhorende ritme is echter niet voldoende. We zien te vaak een kloof tussen beleid en de werkvloer. De strategie moet ook gaan leven. Natuurlijk in de markt maar in eerste plaats intern in de organisatie. In de hart en hoofden van de eigen mensen.

In deze soms onzeker toekomst helpen wij bedrijven om toekomstbestendig te blijven zodat zij in control komen en niet het gevoel hebben om constant te moeten navigeren in de mist. Wij zijn namelijk van mening dat de leukste bedrijven van Nederland namelijk niet verloren mogen gaan omdat ze door de waan van de dag vergeten voldoende aandacht te hebben voor een scherpe, gedragen en adaptieve strategie. Door deze veelal regionale bedrijven te behouden voor de toekomst versterken we de brede welvaart op lokaal niveau. Net als wij hebben deze bedrijven goed werkgeverschap en de ontwikkeling van mensen hoog in het vaandel staan. Hierdoor kunnen zowel deze mensen als organisaties excellereren en houden we samen Nederland, zowel economisch als maatschappelijk, relevant en toekomstbestendig.

Daarom willen wij de leukste bedrijven in Nederland in 2030 voorzien van een adaptieve strategie zodat deze toekomstbestendig zijn en blijven