Hoe toekomstgericht is jouw strategie?

 

De wereld van vandaag is continue in beweging en organisaties worden voortdurend geconfronteerd met verandering. We leven nu eenmaal in een zogenaamde VUCA-wereld, wat staat voor Volatility (volatiliteit), Uncertainty (onzekerheid), Complexity (complexiteit) en Ambiguity (ambiguïteit). Deze term – VUCA – wordt vaak gebruikt om het belang van wendbaar zijn uit te leggen. In deze snel veranderende wereld vol onvoorspelbare uitdagingen is het belangrijk voor organisaties om relevant te blijven. Cruciaal hierin is snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Adapt Innovatie helpt organisaties om strategisch flexibel, aanpasbaar en toekomstbestendig te worden, zodat ze duurzaam en succesvol kunnen (en blijven) opereren en concurreren in hun markt.

Het formuleren van de missie, visie en kernwaarden is altijd het fundament. Wij nemen eerst de huidige missie en visie onder de loep; samen bepalen of die nog relevant, genoeg toekomstgericht en uniek is. Wij passen het aan waar dat kan of komen tot de beslissing om een geheel nieuwe missie en visie te formuleren. Adapt Innovatie helpt je daarbij en ontzorgt volledig.
Creatief en cruciaal proces
Strategieontwikkeling is maatwerk, altijd leuk en absoluut een cruciaal en creatief proces. Met alle vergaarde data en informatie volgt de analyse en toetsen we de strategie op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. We gaan aan de slag met de essentie van de Waarom en het Hoe en Wat, die we ook (helpen) verwoorden en visualiseren. Een creatief proces waar wij graag aan meedoen!
Empowerment
Ons doel is om onze klanten hun eigen kracht te laten ontdekken én te gebruiken, in plaats van afhankelijk te zijn van onze inzet. Het is voor ons belangrijk om uiteindelijk misbaar te zijn en wij letten goed op dat er geen volledige afhankelijkheid ontstaat. Het is onze taak om te zorgen dat onze ingebrachte kennis, expertise of aanpak landt in de organisatie en dat wij uiteindelijk snel ‘misbaar’ worden, maar wel betrokken blijven. Zo kunnen onze klanten zich volledig richten op wat ze al goed kunnen.

Methoden en progamma's van Adapt Innovatie

Onze Rollende Strategie zorgt ervoor dat de strategieontwikkeling een snel cyclisch proces is en blijft, zodat jouw organisatie snel veranderingen kan herkennen, kansen en bedreigingen identificeren en initiatief nemen.
Lees meer
Ons overkoepelende programma heeft als resultaat dat jouw organisatie toekomstbestendig wordt en nog belangrijker: ook blijft. Door de pragmatische insteek met 6 stappen ervaar je snel resultaat en zet je echt de volgende stap met jouw team.
Lees meer
Wij lichten jouw businessmodel door en komen met actiepunten die jouw organisatie helpen goed voorbereid op de toekomst te zijn. Het gaat over vragen als:
‘doen we nog steeds de juiste dingen?’ en
‘in hoeverre is ons businessmodel toekomstbestendig?’
Lees meer

Wat anderen zeggen

“Adapt Innovatie heeft mij geholpen in het valideren en toetsen van mijn business model. Hierdoor ben ik in staat geweest om tijdig en snel de noodzakelijke aanpassingen door te voeren. O.a. op het gebied van het verdienmodel.” - PIETER DE JONG

Contact

Niels Huismans
Managing partner & Strateeg

Aan de slag met strategie ontwikkeling?

Wij denken graag met je mee en geven een frisse blik op jouw strategie!
Neem gerust contact met ons op!