Voorspelling: De 8 grootste strategische uitdagingen voor bedrijven in 2024

.en een extra uitdaging speciaal voor Nederlandse markt

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Het jaar 2024 belooft een spannend en uitdagend jaar te worden voor bedrijven in alle sectoren en regio’s. De wereld verandert snel door technologische innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen, economische onzekerheden en ecologische crises. Om succesvol te blijven in deze turbulente tijden, moeten organisaties zich voortdurend aanpassen en vernieuwen. Adapt, before you have to….

In dit artikel bespreek ik de acht grootste strategische uitdagingen waar bedrijven in 2024 mee te maken krijgen, en een extra uitdaging die ik nog specifiek zou willen meegeven aan Nederlandse bedrijven. Naast  de lokale, onverwachte of sector specifieke uitdagingen zie ik de volgende belangrijke uitdagingen voor 2024:

  1. Het (juist) benutten van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI)

AI is een van de meest invloedrijke en disruptieve technologieën van deze eeuw. In mijn trainingen, lezingen en workshops licht ik ook altijd toe dat AI echt een systeemtechnologie is. Systeemtechnologie is een technologie die de samenleving fundamenteel verandert. AI zal een langdurige en grootschalige invloed hebben. Ook een invloed die nu nog niet geheel te voorzien is. Voor de maatschappij is het daarom nodig dat er een integrale aanpak komt met intensieve betrokkenheid van de overheid. Maar ook organisaties zullen hier een strategie op moeten ontwikkelen.

AI kan organisaties helpen om hun processen te optimaliseren, hun klanten beter te bedienen, hun concurrentievoordeel te vergroten en nieuwe markten te betreden. Maar AI brengt ook ethische, juridische en sociale vraagstukken met zich mee, zoals de impact op de privacy, de veiligheid, de verantwoordelijkheid en de menselijke waardigheid. Organisaties die AI willen inzetten, moeten daarom niet alleen over de juiste technische kennis en middelen beschikken, maar ook over een duidelijke visie, strategie en governance voor het verantwoord gebruik van AI. Op 8 maart organiseren wij een webinar met als thema AI & Business.

  1. Het creëren van een duurzame en circulaire bedrijfsvoering

Klimaatverandering en de afname van de biodiversiteit vormen een serieuze bedreiging voor onze planeet en de manier waarop wij leven. Bedrijven hebben daarom een grote verantwoordelijkheid en een grote kans om bij te dragen aan de oplossing van deze mondiale uitdagingen. Dit betekent dat organisaties hun bedrijfsvoering moeten verduurzamen en circulair moeten maken, door hun energieverbruik te verminderen, hun CO2-uitstoot te compenseren, hun afval te minimaliseren en hun grondstoffen te hergebruiken. Dit vraagt om een radicale transformatie van de manier waarop organisaties waarde creëren, leveren en behouden.

Ook als het gaat om verantwoording gaan organisaties hier een uitdaging krijgen. Denk daarbij voor 2024 bijvoorbeeld aan de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Welke invloed heeft je bedrijf op de wereld? Deze vraag moeten veel grote organisaties vanaf 2024 beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In dit verslag presenteren bedrijven hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. Deze verplichting geldt nog  niet voor MKB bedrijven maar toch krijgen ook kleinere ondernemers waarschijnlijk eerder te maken met de CSRD. Lever je producten of diensten aan een groter bedrijf? Als zij vanaf 2024 verplicht moeten rapporteren, gaan ze hun keten na en zullen ze wellicht dus ook bij jou aankloppen. Bijvoorbeeld over hoe je product gemaakt wordt en door wie. En gebeurt dat verantwoord en eerlijk? Grote bedrijven kijken steeds strenger naar hun aanbieders en dienstverleners. Ze moeten wel, want anders kunnen ze zelf niet voldoen aan de richtlijn.

De regelgeving wordt dus steeds strenger maar daarnaast eisen klanten, consumenten en (keten)partners deze stappen ook van bedrijven. Tijd om in 2024 verdere stappen hierin te zetten.

  1. Het omgaan met de mismatch op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is niet alleen krap maar wordt ook steeds complexer. Door de vergrijzing, de digitalisering, de globalisering en allerlei crisissen. Er is een groeiende kloof tussen de vraag naar en het aanbod van gekwalificeerd personeel, vooral op het gebied van IT, techniek, zorg en onderwijs. Organisaties die talent willen aantrekken, behouden en ontwikkelen, moeten daarom investeren in hun werkgeversmerk (employer branding), hun arbeidsvoorwaarden, hun leercultuur en hun diversiteit en inclusie. Ook moeten organisaties samenwerken met andere partijen, zoals onderwijsinstellingen, overheden en vakbonden, om de arbeidsmarkt beter af te stemmen op de behoeften van de toekomst.

  1. Het verbeteren van de klantervaring in een hybride en digitale wereld

De verwachtingen van klanten zijn hoger dan ooit, door de toegenomen concurrentie, de beschikbaarheid van informatie en de invloed van sociale media. Klanten eisen een naadloze, gepersonaliseerde, snelle en veilige klantervaring, ongeacht het kanaal, het apparaat of de locatie waar ze interactie hebben met een organisatie. Te veel bedrijven laten hier echt nog serieuze steken vallen. Tijd om deze uitdaging eens echt te tackelen in 2024.

Organisaties die klantgericht willen zijn, moeten daarom hun klantreis in kaart brengen, hun klantdata analyseren, hun klantcontact optimaliseren en hun klantfeedback verzamelen en benutten. Ook moeten organisaties inspelen op de opkomst van nieuwe vormen van klantgedrag en klantrelaties, zoals machine customers (hier later meer over), abonnementen en communities.

Benieuwd naar welke stappen je kan zetten als organisatie? Neem nu contact met ons op!

 

  1. De kansen van technologie op juiste manier omarmen

De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het voor bedrijven belangrijk is om hiervan op de hoogte te blijven en op strategisch niveau over na te denken. Alleen dan kun je ook de juiste kansen herkennen waar je op wil en kan inspelen als bedrijf. Technologie is al jaren een krachtige motor voor innovatie, efficiëntie en duurzaamheid. Maar het brengt ook nieuwe risico’s, verantwoordelijkheden en verwachtingen met zich mee. Bedrijven die de kansen van technologie willen omarmen, moeten zich bewust zijn van de impact die technologie heeft op hun klanten, medewerkers, partners en de samenleving. Ze moeten ook bereid zijn om te investeren in de juiste technologische oplossingen, de benodigde vaardigheden en de ethische normen. Alleen zo kun je de voordelen van technologie benutten en tegelijkertijd de nadelen beperken. Het op de juiste manier omarmen van de kansen van technologie is daarom een strategische uitdaging voor bedrijven in 2024Als het gaat om specifieke ontwikkelingen dan denk ik daarbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van Business to Machine (B2M). B2M-commerce is de toekomst van online winkelen, waarbij slimme apparaten zelfstandig producten en diensten kopen. B2M gaat in de toekomst echter veel breder worden en gaat in 2024 echt serieuze kansen bieden. B2M-commerce is een trend die elke organisatie moet volgen en moeten bekijken of zij deze op een bepaalde manier kan omarmen om succesvol te blijven in deze digitale economie.

  1. Het anticiperen op en reageren op veranderende wet- en regelgeving

Organisaties worden geconfronteerd met een toenemende en veranderende wet- en regelgeving, die van invloed is op hun bedrijfsvoering, hun risicobeheer, hun compliance en hun reputatie. Denk bijvoorbeeld aan de regels rondom de omgevingswet, de AVG, CSRD, inhuur van zzp’ers en allerlei fiscale regels. Zo is er nu per 1 janauri 2024 weer het e.e.a. veranderd. Bijvoorbeeld de verhoging van minimumloon en een aantal fiscale regels zoals de verhoging van de onbelaste reisvergoeding. Daarnaast zijn er ook sector specifieke regels die veranderen. Denk aan het verbod van plastic servies in de horeca, de verplichting om de directe omgeving van je bedrijf schoon te houden en de verplichting van een veiligheidscoördinator in de bouw. Organisaties die compliant willen blijven, moeten daarom op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving, hun processen en systemen aanpassen, hun medewerkers trainen en hun stakeholders informeren. Ook moeten organisaties proactief meedenken en meedoen met de beleidsvorming en de belangenbehartiging rondom de wet- en regelgeving die hun sector en markt raakt. Er zijn vaak voldoende mogelijkheden om in een vroeg stadium mee te denken i.p.v. alleen maar te volgen als alles al rond is.

  1. Cybersecurity

Persoonlijk zie ik cybersecurity als een van de grootste uitdagingen voor bedrijven in 2024. We zien dat cyberaanvallen steeds geavanceerder, frequenter en schadelijker worden. Cybercriminelen maken gebruik van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, quantum computing en Internet of Things, om kwetsbaarheden uit te buiten en data te stelen, te beschadigen of te gijzelen. Bedrijven die niet voldoende investeren in cybersecurity lopen het risico om hun reputatie, klantvertrouwen, concurrentiepositie en financiële resultaten te verliezen. Bovendien moeten bedrijven zich houden aan de nieuwe wetten en regels die vanaf 2024 gelden voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Het omgaan met cyberdreigingen vereist daarom een strategische aanpak, waarbij bedrijven proactief, preventief en responsief handelen. Ze moeten ook samenwerken met andere partijen, zoals overheden, leveranciers en klanten, om een veilige en veerkrachtige digitale omgeving te creëren.

  1. Economische onzekerheid

Onze Nederlandse economie blijkt keer op keer zeer weerbaar, maar wordt uiteraard sterk beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Denk daarbij de afgelopen jaren aan de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, de energieprijzen en de inflatie. Ook in 2024 zullen bedrijven zich gedurende het jaar zeer waarschijnlijk moeten aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en zullen ze risico’s moeten beheersen. Inzicht en grip, zowel intern als extern, zijn hier voor nodig.

Een extra uitdaging voor Nederlandse organisaties: het versterken van de innovatiekracht

Nederland is een van de meest innovatieve landen ter wereld, volgens verschillende ranglijsten en indicatoren. Maar Nederland kan niet op zijn lauweren rusten, want de concurrentie op het gebied van innovatie is hevig en de snelheid van verandering is hoog. Nederlandse organisaties die hun innovatiekracht willen versterken, moeten daarom meer investeren in onderzoek en ontwikkeling, meer samenwerken met andere partijen, zoals kennisinstellingen, startups en overheden, en meer experimenteren met nieuwe ideeën, producten en diensten. Ook moeten Nederlandse organisaties aandacht besteden aan de maatschappelijke acceptatie en de ethische implicaties van hun innovaties, om zo het draagvlak en het vertrouwen te vergroten.

Conclusie

Deze negen uitdagingen zijn slechts een greep uit de vele complexe vraagstukken waar bedrijven in 2024 mee te maken zullen krijgen. Ze vragen om een strategische visie, een flexibele organisatie en een innovatieve mindset. Hoe ga jij deze uitdagingen aan? Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf klaar is voor de toekomst? 

Laat het ons weten via een reactie op LinkedIn. Onder de eerste 10 inhoudelijke reacties verloten we vijf exemplaren van het boek Lerend Leven van Niels.

Bij Adapt Innovatie helpen we je graag met het vinden van de beste oplossingen voor jouw specifieke situatie. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het scherp neerzetten, en houden, van hun strategie en het realiseren daarvan. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Samen maken we van 2024 een succesvol jaar!

Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen?

Of wil je gewoon eens van gedachten wisselen? Wij komen graag met je in contact!