Opinie: Organisaties zouden hun strategie wat serieuzer moeten nemen

In de turbulente en competitieve wereld van vandaag is het hebben van een duidelijke strategische kern essentieel voor het succes en de toekomstbestendigheid van elke organisatie. Het definiëren van een sterke missie, visie, purpose en kernwaarden, samen met een goed doordachte strategie en tactiek, is niet langer optioneel. Toch besteden veel organisaties nog steeds te weinig tijd en energie aan het ontwikkelen en implementeren van een effectieve strategie.

Probleem: brandjes blussen en de jaarlijkse heisessie

Het probleem begint vaak met de manier waarop organisaties hun strategische planning benaderen. Te vaak wordt het gezien als een eenmalige gebeurtenis – een jaarlijkse sessie waarbij de directie naar de hei gaat om in korte tijd een plan te maken en wat belangrijke beslissingen te nemen. Deze incidentele benadering is verre van voldoende om een organisatie toekomstbestendig te houden. Ook voor kleinere organisaties. Ook zien we helaas regelmatig dat organisaties hun strategie überhaupt als een bijzaak behandelen. Ze richten zich op operationele taken en brandjes blussen, zonder stil te staan bij de lange termijn visie voor de organisatie. Dit gebrek aan aandacht voor strategie kan ernstige gevolgen hebben. Organisaties lopen het risico vast te lopen in ad-hoc besluitvorming, zonder een duidelijke koers voor de toekomst. Ze missen kansen en worden ingehaald door concurrenten die wel een scherpe strategische focus hebben.

Oplossing: strategisch ritme

Het creëren van een strategisch ritme, wat wij ook wel een rollende strategie noemen, is essentieel om dit probleem aan te pakken. Een rollende strategie betekent dat de organisatie voortdurend bezig is met haar strategie, en dat zo nodig ook aanpast, in plaats van werkt met een statisch plan dat eens in de zoveel jaar wordt herzien. Het vraagt om regelmatige reflectie op externe ontwikkelingen, concurrentieanalyse en interne capaciteiten. Door deze continue evaluatie kan de organisatie snel inspelen op veranderingen en haar strategie bijstellen indien nodig. Eerder schreven we al een artikel over het creëren van een strategisch ritme.

Het is begrijpelijk dat niet alle organisaties beschikken over de interne expertise om een scherpe strategische kern neer te zetten en een rollende strategie succesvol toe te passen. Maar er is ook geen reden tot paniek. Ondernemers en managers mogen best wat externe hulp en expertise inschakelen om hen te begeleiden bij het ontwikkelen van een sterke strategische kern. Ik zie nog te veel organisaties die denken dat ze dit wel allemaal zelf (moeten) kunnen. Ook zie je dat ondernemers en managers het soms zelf wel allemaal scherp hebben maar dat dit voor de rest van de organisaties onvoldoende scherp is. Dan is het natuurlijk ook niet gek dat het misgaat tijdens de daadwerkelijke uitvoering van de strategie. Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor ondernemers en managers van kleine of middelgrote ondernemingen. Juist zij hebben baat bij een sterke strategische focus om concurrentievoordeel te behalen en groei te realiseren.

Er zijn tal van consultants en adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in strategisch management. Deze experts hebben de kennis, ervaring en tools om organisaties te begeleiden bij het ontwikkelen van een strategische visie, het stellen van concrete doelen en het implementeren van meetbare tactieken. Wat ik echter mis is het daadwerkelijk faciliteren en borgen van deze kennis en expertise. Zorg dat organisaties de strategie ook tot uitvoer kunnen brengen. Dit klinkt eenvoudig maar is juist een groot issue voor veel bedrijven. Ook de capaciteiten om zelf een rollende strategie te omarmen zijn van groot belang. Zo vergroot je als organisatie de strategische volwassenheid en ben je in staat om jouw strategie toekomstbestendig te houden. Je hebt dan ook niet elk jaar die externe hulp nodig. 

De strategische kern is noodzakelijk

Het is belangrijk om te erkennen dat het hebben van een scherpe strategische kern geen garantie is voor succes, maar eerder een noodzakelijke basis legt voor duurzame groei. In combinatie met het vergroten van de strategische volwassenheid stelt dit organisaties in staat om gefocust te blijven op hun lange termijn doelstellingen, terwijl ze tegelijkertijd wendbaar genoeg blijven om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Dus laten we stoppen met het onderschatten van het belang van strategisch denken en handelen. Organisaties moeten hun strategie serieus nemen, investeren in een sterke strategische kern en zich openstellen voor externe expertise indien nodig om eenmalig hun strategisch volwassenheid te vergroten. Alleen dan kunnen ze een veerkrachtige en toekomstgerichte organisatie worden die klaar is om de uitdagingen van de moderne wereld aan te gaan.

Zoals jullie begrijpen helpen wij organisaties graag met het aanscherpen van deze strategisch kern en het ontwikkelen van een strategisch ritme. Het is dan ons doel om onszelf zo snel mogelijk weer overbodig te maken door deze kennis, expertise en de juiste tools te borgen in jouw organisatie. Ik kom graag vrijblijvend bij je langs om hier verder over te spreken. Stuur me snel een berichtje.

Benieuwd naar welke stappen je kan zetten als organisatie? Neem nu contact met ons op!