MensenTerugblikken op 2021: Niels Huismans

Het jaar 2021 is alweer bijna voorbij. Hoogste tijd dus om eens terug te blikken. In dit artikel vertelt Niels over zijn rollen bij Adapt Innovatie en de Adapt Groep, hoe hij zichzelf heeft ontwikkeld, zijn successen, en het teleurstellende begin van het jaar.  

Niels is medeoprichter van de Adapt Groep en als Managing Partner samen met Laurens eindverantwoordelijke voor het label Adapt Innovatie. Daarnaast is hij inhoudelijk bij klanten aan de slag met strategische vraagstukken, wat volgens Niels een goede maar zeker ook uitdagende balans met zich meebrengt: ”We hebben als groep een serieuze groei doorgemaakt dit jaar. Dat kost veel tijd en energie en daardoor lukt het niet altijd voldoende aandacht te besteden aan andere aspecten, waardoor zaken uit balans kunnen raken. Ik ben me hier bewust van en daarom probeer ik mijn tijd zo goed mogelijk te verdelen tussen de Adapt Groep, het management van Adapt Innovatie en projecten bij klanten.” 

Niels faciliteert organisaties bij het aanscherpen van de strategie en het brengen van ritme voor het bijschaven en bijsturen. Dit concept heet de ‘Rollende Strategie’. Hierbij is het uitgangspunt dat organisaties structureel bezig zijn met hun strategie en zo de juiste koers kunnen behouden. Wat hierin belangrijk is, is dat het strategisch ritme een gewoonte wordt voor de organisatie en dat ze periodiek aan de gang blijven met hun strategievorming en uitvoering. Op deze manier kunnen uitdagingen die eventueel ontstaan gedurende de uitvoering van de strategie zo sneller en effectiever opgelost worden.  

“Waar ik echt naartoe wil met onze klanten is dat wij als Adapt onszelf misbaar maken, dat de organisatie zelf aan de slag kan blijven gaan met hun strategie”

De frequentie waarop Niels bij de klant op bezoek komt voor een sessie is afhankelijk van welke mate van strategische volwassenheid de organisatie (al) heeft. Als de klant op strategisch niveau nog een stuk meer verbetering nodig heeft dan zit hij vaker met de klant. Het begin van zo’n traject is dan wat intensiever. Daarentegen is bij sommige organisaties de strategische volwassenheid al beter, dan wordt er bijvoorbeeld op kwartaalbasis een sessie gefaciliteerd. Aldus Niels: “Waar ik echt naartoe wil met onze klanten is dat wij als Adapt onszelf misbaar maken, dat de organisatie zelf aan de slag kan blijven gaan met hun strategie”. Met Adapt Innovatie zet hij in op continuïtet van strategievorming door het borgen van de onderscheidende aanpak van Adapt Innovatie. De resultaten uit 2021 onderbouwen zijn verhaal verder.  

DE SUCCESSEN VAN NIELS IN 2021 

In 2021 zijn er behoorlijk wat bedrijven die geprofiteerd hebben van Niels’ interventie. Een van de successen dit jaar was bij Seven Stars. ”Wij zijn een traject aangegaan waarin we sessies gefaciliteerd hebben met als doel dat zij hun strategische volwassenheid versterken. Na de eerste paar sessies hebben ze het strategisch ritme helemaal zelf op zich genomen, zelf eigen gemaakt.” Hier heeft Adapt Innovatie zich snel misbaar kunnen maken op strategisch niveau. Tevens is SevenStars ook de eerste klant waar zusterorganisatie Adapt Analytics bij is aangehaakt voor een datavraagstuk: het onderbouwen van strategische sturing met de juiste data. Het feit dat Adapt als bedrijf (Innovatie en Analytics) daar trajecten mogen doen maakt Niels heel trots.  

De Adapt labels zijn nu voornamelijk nog afzonderlijk actief. Dat Adapt bij Seven Stars al twee labels heeft kunnen inzetten komt mede doordat Adapt dit jaar als organisatie een stuk meer de handen ineen hebben geslagen en zo de interne labels hebben versterkt. “We willen klanten en organisaties verder helpen. Wij zijn als organisatie wat dichter bij elkaar gekomen doordat we als MT elkaar structureel meer hebben opgezocht. We zien dat dit direct de waarde bij onze klanten versterkt.” Volgens Niels is het doel voor 2022 dan ook om deze ontwikkeling door te zetten. 

Een ander succes voor Niels is dat hij namens Adapt Innovatie een traject heeft gedaan bij een afdeling van de Rabobank. Daar werd een rollende strategie scan gedaan. De resultaten liegen er niet om: op de afdeling van de Rabobank wordt nu, naar aanleiding van deze sessie, op strategiegebied een stuk hoger gescoord dan eerst. Aldus Niels: “Dit bewijst dat het concept van de rollende strategie in de praktijk al snel zijn vruchten kan afwerpen en dat het met een aantal sessies heel effectief kan zijn.” 

DE BALANS VINDEN IN LEIDERSCHAP 

Als Managing Partner van Adapt Innovatie vervult Niels een veelzijdige rol, wat zich niet altijd uit in het ideaalbeeld wat Niels voor zich ziet. Samen met Laurens is hij dit jaar flink bezig geweest met de groei van de medewerkers en het uitbreiden van het team. Dat vinden ze geweldig, maar ze merken dat ze zich te veel focussen op het hier en nu. “Een van mijn doelstellingen dit jaar was om meer aan de toekomst te werken. Dit betekent meer tijd besteden in het werken aan Adapt in plaats van in Adapt. Dat hebben we deels waar kunnen maken.” Als hij dan kijkt naar zijn doelen komend jaar dan wil Niels deze koers graag doorzetten. Daarnaast wil hij ook meer stappen maken op het gebied van leiderschap: “Dit zal echt nodig zal zijn als ik kijk naar het tempo waarmee we groeien als organisatie. Leidinggeven aan een groep mensen en een groeiende organisatie vergt specialistische vaardigheden. In deze ontwikkeling moet ik nog stappen in maken en dat doe je niet zomaar. Dat vergt veel aandacht.” 

“Ik ben nog wel zoekende naar wat die exacte rol dan precies inhoudt, zowel binnen Adapt Innovatie als binnen de gehele Adapt groep. Welke rol wordt er van mij verwacht? Wanneer vul ik de formele rol in, en wanneer is juist die informele manier van leiderschap op zijn plek? Niet iedereen heeft behoefte aan hetzelfde soort leiderschap. Op maat leiderschap kunnen tonen, dat is het belangrijkste voor mij. Dit vind ik een mooie uitdaging om aan te gaan in 2022.” 

“Geloof in jezelf en geloof in je visie van je organisatie, maar met mate. Wat ik daarmee bedoel is dat je een bepaalde mate van zelfvertrouwen nodig hebt, maar ook open moet staan voor eerlijke feedback.

UITDAGINGEN EN GROEI 

Ook in 2021 was het effect van de pandemie altijd aanwezig, en dit ervaarde Niels op professioneel gebied met name in de manier waarop hij leiderschap moest tonen. “In deze tijd van onzekerheid moet je ook leiderschap tonen, bepaalde kaders neerzetten. We vinden het zeer belangrijk om onze profs hun vrijheid te geven maar tegelijkertijd moeten zij ook hun verantwoordelijkheid nemen.” De vraag van wanneer er bepaalde taken opgelegd moeten worden of wanneer de medewerkers zelf de keuze kunnen maken komt continu bij Niels op. “Iedereen heeft bij ons de ruimte om hun eigen mening te delen, zijn of haar eigen kijk en visie op dit geheel te geven, maar soms is het moeilijk om al die verschillende opvattingen evenveel aandacht te geven. Je vraagt je telkens af wat de beste beslissingen zullen zijn, voor zowel ons als organisatie als onze medewerkers. Onze professionals staan altijd centraal en daarnaast kijken we altijd hoe wij onze klanten het beste kunnen bedienen, en bekijken dus wat daarvoor het belangrijkst is. Het juiste antwoord vinden op die vragen vond ik met name dit jaar echt heel lastig.”  

Niet alles dit jaar verliep volgens plan. Voor Niels begon het jaar al met een behoorlijke teleurstelling. Bij een klant was hij adviseur op strategiegebied. Ze hadden met zijn allen een hele mooie corporate website ontwikkeld. De vervolgstap was om met een groot Customer Journey traject aan de slag te gaan. Door de maatregelen van de pandemie was dit project tijdelijk stopgezet en uiteindelijk helemaal afgeblazen. “Ik had veel tijd en energie in het voortraject gestoken en was erg teleurgesteld toen het duidelijk werd dat dat project niet meer door kon gaan.”  

Voor hem betekende dit overigens niet dat er niks van werd opgestoken, of dat het weggegooide moeite was. Hij geeft aan dat de ervaring die daarvan opgestoken is weer gebruikt kan worden in het volgende traject, en hoe meer er met verschillende organisaties gewerkt wordt, hoe meer verschillende specialistische thema’s ontwikkeld kunnen worden. “Je moet je wel altijd goed blijven voorbereiden, je huiswerk doen, je verdiepen in klanten, branches en thema’s, maar ook de nieuwste ontwikkelingen lezen.” Niels geeft aan dat hij hier beter en effectiever in is geworden: “Ik merk steeds meer dat ik de signalen zie en ook vindt bij de klant, zo van, dit herken ik! Of, dit kan beter!”  

HOOGTEPUNT EN ADVIES VOOR 2022 

Als er dan één aspect is wat er echt uitsteekt dit jaar voor Niels is dat gebleken is dat mensen graag bij Adapt willen komen werken. “Dat we een team en portfolio hebben waar mensen zich graag bij willen aansluiten. Sollicitanten spreken bijvoorbeeld onze medewerkers en denken: daar wil ik ook bij horen! Dit terwijl wij eigenlijk nog een hele kleine speler zijn. Dat het toch lukt om hele goede profs aan boord te krijgen maakt mij erg trots.”

Het advies van Niels om 2022 goed te kunnen starten is dan ook: “Geloof in jezelf en geloof in je visie van je organisatie, maar met mate. Wat ik daarmee bedoel is dat je een bepaalde mate van zelfvertrouwen nodig hebt, maar ook open moet staan voor eerlijke feedback. Sluit niet de deur voor kritiek of feedback, want dat overwoekert je groeikansen. Wees streng op jezelf en zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt die je vooruit willen helpen. Dan komt het wel goed.”

Wij wensen Niels veel succes en inspiratie toe in 2022!

Meer weten over Niels of wil je eens (digitaal) koffie komen drinken? Neem dan contact met ons op!