AQ: een kans voor de Nederlandse arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. De coronacrisis, de digitalisering, de globalisering en de vergrijzing zijn enkele van de factoren die invloed hebben op de vraag en het aanbod van werk. Hoe kun je als werknemer of werkgever succesvol blijven in deze turbulente tijd? Het antwoord is: door je aanpassingsvermogen te vergroten. In dit artikel leg ik uit waarom AQ een kans is voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Aanpassingsvermogen, ofwel het Adaptability Quotiënt (AQ), is een nieuwe maatstaf voor intelligentie die snel aan populariteit wint. Het gaat niet om hoeveel je weet (IQ) of hoe goed je met emoties omgaat (EQ), maar om hoe snel en effectief je kunt reageren op veranderingen. Mensen met een hoog AQ kunnen makkelijker nieuwe kansen zien, nieuwe vaardigheden leren, nieuwe situaties accepteren en nieuwe oplossingen bedenken.

AQ is dus een cruciale factor voor het succes van individuen en organisaties in de 21e eeuw. Uit onderzoek blijkt dat een sterk ontwikkeld AQ een positieve invloed heeft op de productiviteit, de innovatiekracht, de klanttevredenheid en de medewerkerstevredenheid. Bovendien kan AQ helpen om stress, burn-out, weerstand en conflicten te verminderen. Allemaal zeer relevante thema’s waar organisaties zich toch dagelijks mee bezig houden.

Oplossing voor krapte en mismatch

AQ kan ook een oplossing bieden voor de krapte, de schaarste en de mismatch op de arbeidsmarkt. Deze problemen ontstaan doordat er meer vraag is naar arbeid dan aanbod, en doordat het aanbod niet goed aansluit bij de vraag. Er zijn bijvoorbeeld te weinig mensen met de juiste kwalificaties, ervaring of motivatie voor bepaalde functies of sectoren. Door het AQ te verhogen, kun mensen zichzelf aantrekkelijker maken voor werkgevers en beter inspelen op veranderende eisen en omstandigheden. Dit kan over complexe zaken gaan maar gaat ook over het vermogen om bijvoorbeeld sneller nieuwe dingen te leren, flexibeler om te gaan met werktijden of locaties of makkelijker te kunnen overstappen naar een andere baan of sector. Zo kunnen de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, en het loopbaanperspectief flink verbeterd, worden.

Maar hoe meet je het AQ? En hoe kun mensen hun AQ verbeteren? Daar kunnen wij  bij Adapt Innovatie bij helpen. Wij zijn gecertificeerd en gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van AQ assessments. Met behulp van een online vragenlijst, op ons AQ platform, bepalen we de AQ score en krijgen we inzicht in de sterke en zwakke punten op het gebied van aanpassingsvermogen. Het AQ Assessment is gebaseerd op het AQ-model, dat bestaat uit drie kern dimensies: Ability, Character en Environment. Elke dimensie heeft vier sub-dimensies die de verschillende aspecten van aanpassingsvermogen weerspiegelen. Het is een wetenschappelijk onderbouwd assessment. Elke deelnemer krijgt een persoonlijk rapport en online toegang tot ons platform waarop concrete tips en adviezen te vinden zijn om het AQ verder te ontwikkelen.

We helpen bij Adapt Innovatie overigens ook organisaties die hun AQ willen verhogen. Denk bijvoorbeeld aan workshops, trainingen, coaching en consultancy. Zo helpen we organisaties om een cultuur van aanpassingsvermogen te creëren, waarin medewerkers gestimuleerd worden om te leren, te experimenteren en te innoveren. Ook brengen wij het aanpassingsvermogen van teams in kaart. Voor diverse opdrachtgevers hebben wij bijvoorbeeld het AQ van directieteams in kaart gebracht. Veel organisaties staan namelijk voor grote uitdagingen en dan is het cruciaal dat de directie en/of management voldoende aanpassingsvermogen bezit om deze uitdagingen ook gezamenlijk aan te pakken.

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen, maar ook voor grote kansen. Als je wilt meebewegen met de veranderingen en je concurrentiepositie wilt versterken, dan is het tijd om met je AQ, en dat van jouw team, aan de slag te gaan. Neem contact op met Adapt Innovatie en ontdek hoe wij jou kunnen helpen om je aanpassingsvermogen te vergroten.

Hieronder zijn enkele screenshots te zien van ons platform. Ons AQ platform is het online platform dat het aanpassingsvermogen van individuen, teams en organisaties meet en verbetert.

Voorbeelden van inzicht in individuele AQ score

Voorbeelden van inzicht in AQ team score

Andere blogs

Benieuwd naar welke stappen je kan zetten als organisatie? Neem nu contact met ons op!