Hoe The Compound Effect en de Rollende Strategie jouw organisatie toekomstbestendig maken

 Lerend door het leven gaan is iets waar ik stevig in geloof. Je kunt namelijk van elke situatie, op elke moment wel iets leren en dit toepasbaar maken voor jouw eigen situatie. Zo leerde ik laatst meer over het fenomeen van The Compound Effect tijdens een podcast over beleggen. Met dank aan @MilouBrand en @PimVerlaan. Geïnteresseerd in dit concept ging ik er daarna meer over gaan lezen en luisteren. Vooral ook hoe dit in strategievorming en uitvoering bij organisatie van toepassing zou kunnen zijn. Daarom ga ik je in dit artikel laten zien hoe The Compound Effect en de Rollende Strategie als twee gezamenlijke krachtige concepten organisaties kunnen helpen om succesvol en relevant te blijven.

We leven in een tijdperk van snelle en onvoorspelbare veranderingen, waarin organisaties voortdurend worden uitgedaagd om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, trends, kansen en bedreigingen. Om te overleven en te groeien in deze turbulente omgeving, is het niet genoeg om af en toe je strategie bij te stellen. Je hebt een flexibele en dynamische manier van strategisch denken en handelen nodig, die je in staat stelt om continu te leren en te verbeteren. Hier komt het Compound Effect juist om de hoek kijken.

Rendement op rendement

Vanuit de beleggingswereld is dit het principe dat je geld sneller groeit naarmate je het langer laat staan en rendement op rendement ontvangt. Dit betekent dat je niet alleen rente of winst verdient over je oorspronkelijke inleg, maar ook over de rente of winst die je al hebt verdiend. Zo kan een kleine investering op de lange termijn een groot vermogen worden, mits je een goed rendement behaalt en je geld niet tussentijds opneemt. Als je dit breder trekt dan is het idee achter het compound effect dat kleine, schijnbaar onbeduidende acties, die zich in de loop van de tijd herhalen, leiden tot grote resultaten. Het is als een sneeuwbal die steeds groter wordt naarmate hij meer sneeuw oppikt.

Compound effect op organisatie doelstellingen

Het compound effect kan ook toegepast worden op organisatiedoelstellingen, zoals het verbeteren van de klanttevredenheid. Dit betekent dat je niet alleen streeft naar een eenmalige verbetering, maar naar een continue verbetering die zich in de loop van de tijd opstapelt. Een voorbeeld: stel dat je een organisatie hebt die een klanttevredenheidsscore van 7,5 heeft. Je wilt deze score verhogen naar 8,5. Je kunt dit proberen te bereiken door een grote verandering door te voeren, zoals het lanceren van een nieuw product, een zwaar verbeterprogramma, speciale marketing campagnes, of het aanbieden van bepaalde acties. Maar dit kan ook risico’s met zich meebrengen, zoals hogere kosten, lagere marges, vastlopende processen of ontevreden klanten. Je gaat dus niet voor de spectaculaire doorbraak, maar van het opstapelen van kleine, dagelijkse verbeteringen.

Hierop voortbordurend kun je dus ook aan andere doelstellingen denken. Dus als je steeds kleine verbeteringen aanbrengt in je strategie, processen, producten, diensten, cultuur of communicatie, dan zul je op de lange termijn enorme voordelen zien. Denk bijvoorbeeld ook aan:

   • Het verhogen van je klanttevredenheid met 1% per maand

   • Het verlagen van je kosten met 0,5% per kwartaal

   • Het verhogen van je innovatiekracht met 2% per jaar

   • Het versterken van je teamspirit met 5% per halfjaar

  Deze percentages lijken misschien niet veel, maar als je ze optelt en vermenigvuldigt over een periode van meerdere periodes, dan zul je versteld staan van het verschil dat ze maken. Dit geldt natuurlijk ook voor het effect van negatieve acties. Elke keer wat laten liggen heeft een groot effect op de langer termijn.

  Maar hoe kun je The Compound Effect op strategische niveau in praktijk brengen in je organisatie?

  Een manier is om dit gedachtengoed juist te implementeren is door dit combineren met het de Rollende Strategie. De Rollende Strategie is een methode om je strategie flexibel en actueel te houden in een snel veranderende wereld. In plaats van een statisch plan te maken voor een lange periode creëer je dynamisch plan met een strategisch ritme en bouw je strategische volwassenheid in je organisatie op. In dit ritme evalueer je ook regelmatig je resultaten en stel je je plan bij op basis van nieuwe inzichten, kansen en bedreigingen. De Rollende Strategie stelt je dus in staat om kleine aanpassingen te maken in je koers en strategie, zonder het zicht op je visie en doelen te verliezen. Maar door dit wel constant te doen heeft dit enorme impact. Dit in tegenstelling tot 1 keer per jaar een heidag te organiseren met het MT om je strategie te herijken en een jaarplan neer te zetten. Door een goed strategisch ritme kun je profiteren van het compound effect, zonder vast te zitten aan een verouderde of irrelevante strategie.

  Bijvangst van het compound effect:

  Dit alles is een krachtige manier om de prestaties, de cultuur en de innovatie te verbeteren. Je zult van deze inzet ook nog wat ‘bijvangst’ hebben.

    • Het stimuleert een groeimindset. Een groeimindset is de overtuiging dat vaardigheden en capaciteiten kunnen worden ontwikkeld door inspanning, feedback en leren. Een groeimindset bevordert de motivatie, de veerkracht en de aanpassing aan veranderingen. Door de Rollende Strategie te omarmen, erkennen organisaties dat succes niet afhangt van talent of geluk, maar van het voortdurend zoeken naar manieren om adaptief te zijn, te groeien en te verbeteren.

    • Het bevordert de samenwerking. De Rollende Strategie en het compound effect erkennen dat niemand alleen succesvol kan zijn, maar dat het resultaat is van de gecombineerde inspanningen van vele mensen. Door dit te volgen, moedigen organisaties hun medewerkers aan om samen te werken, elkaar te ondersteunen, kennis te delen en feedback te geven. Dit versterkt de onderlinge verbondenheid, het vertrouwen en de betrokkenheid.

    • Het stimuleert de innovatie. Het moedigt organisaties aan om niet tevreden te zijn met de status quo, maar om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden, ideeën en oplossingen. Door deze concepten toe te passen, creëren organisaties een cultuur van experimenten, leren en risico’s nemen. Dit leidt tot meer creativiteit, diversiteit en waardecreatie.

   De combinatie van de Rollende Strategie en het compound effect is dus een eenvoudig maar krachtig principe dat organisaties kan helpen om hun potentieel te bereiken en hun doelen te realiseren. Door kleine, consistente acties te nemen, kunnen organisaties grote veranderingen teweegbrengen.

   Vanuit Adapt Innovatie helpen we organisaties om de Rollende Strategie te implementeren in je strategisch ritme en tevens de kennis en capaciteiten in jouw organisatie op te bouwen, zodat dit uiteindelijk een gewoonte wordt.

   Versterk als leider het compound effect

   The Compound Effect en de Rollende Strategie zijn twee krachtige concepten die elkaar versterken. Door ze samen toe te passen, kun je je organisatie toekomstbestendig maken en duurzaam succes behalen. Een Rollende Strategie vergt ook een bepaald strategische volwassenheid en leiderschap. Daarom, om af te sluiten, nog vier leiderschapsgedragingen die The Compound Effect kunnen versterken.

     • Wees moedig: Durf risico’s te nemen, fouten te maken en feedback te vragen. Moed is besmettelijk en inspireert anderen om hetzelfde te doen.

     • Wees nieuwsgierig: Stel vragen, zoek naar nieuwe perspectieven en leer van anderen. Nieuwsgierigheid stimuleert innovatie en groei. Ga lerend door het leven.

     • Wees betrouwbaar: Houd je aan je afspraken en doe alles met kwaliteit. Consistentie bouwt vertrouwen en reputatie op.

     • Wees dankbaar: Erken de bijdragen van anderen, vier de successen en waardeer de kansen. Dankbaarheid verhoogt de motivatie en het welzijn.

    Je zult merken dat elke kleine verbetering die je maakt, bijdraagt aan een groter resultaat op de lange termijn. Zo zie je dat The Compound Effect op verschillende manieren kan worden toegepast in het strategisch proces van een organisatie. Het belangrijkste is om niet tevreden te zijn met de status quo, maar om altijd te zoeken naar mogelijkheden om jezelf en je organisatie te verbeteren. Zo kun je met kleine stappen grote sprongen maken.

    Wil je meer weten over The Compound Effect en de Rollende Strategie van Adapt Innovatie? Stuur ons dan een bericht.

    Ps. En nu misschien nog wel het mooiste. De onzichtbare kracht van het compound effect werkt op elk gebied in je leven. Denk aan het effect van dagelijks kleine lieve dingen doen voor de mensen in jouw omgeving.

    Andere blogs

    Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

    Laat hier je e-mailadres achter