Strategie ontwikkeling

Eens per kwartaal organiseert Adapt Innovatie de leergang Strategie ontwikkeling en Toekomstbestendigheid. Deze vernieuwde leergang sluit nauw aan bij de ambitie van het strategiebureau: zoveel mogelijk organisaties in Nederland in staat stellen om een toekomstgerichte en adaptieve strategie na te streven. In deze leergang gingen we met deelnemers van verschillende bedrijven – met ieder een andere functietitel – dieper in op de strategische uitdagingen in hun werk en markt.

Onze methode

In vier dagdelen verdeeld over twee trainingsdagen gaan we aan de slag met een adaptieve, toekomstgerichte strategie en bieden we jou de handvatten om direct toe te passen in jouw organisatie. Onderwerpen als toekomstverkenning, van strategie naar executie en meer over hoe je een adaptieve en lerende organisatie wordt, komen voorbij. Daarnaast is er genoeg ruimte voor eigen inbreng en gaan we in gesprek over jouw strategie en/of die van de andere deelnemers. Dit levert interessante gesprekken en inzichten op. Door het AQ-assessment te bespreken en een paar onderdelen toe te lichten, krijg je gevoel bij je eigen aanpassingsvermogen en hoe je dit kunt versterken.

Adaptieve strateeg

De leergang biedt handvatten, kennis en inzichten om succesvol als adaptieve en toekomstgerichte strateeg te opereren in jouw werkveld.

AQ-assessment

Een AQ-assessment, persoonlijk rapport en het (anoniem) behandelen van opvallende resultaten zijn onderdeel van de leergang.

Voorop lopen

Je leert omgaan met de steeds sneller veranderende omgeving en vanuit een moderne invalshoek strategieën effectief vorm te geven.
"Ik wist al het een en ander over strategie en strategievorming, maar praktische handvatten had ik hier niet voor. Door met deelnemers en trainers van Adapt Innovatie in gesprek te gaan over hoe zij met de modellen zouden werken, werd het concreet, tastbaar en toepasbaar."
Elmer
Deelnemer leergang

Meer projecten