Strategievorming

Seven Stars stond voor een nieuwe fase om verder te kunnen groeien en professionaliseren als organisatie. Daarvoor was het noodzakelijk om met een externe blik en een externe sparringspartner naar de strategie te kijken. Adapt nam daarbij een faciliterend, sturende en inspirerende rol op zich met het volgende projectdoel:

✓ Aanscherpen van de strategie;

✓ Strategisch ritme creëren;

✓ Strategische volwassenheid verhogen

Project: We make Strategy Spark

Onze methode

We startten het project met onze Strategie Fact Finder methode, waarmee we de strategie in kaart brengen. Hier hebben we zowel de input van de organisatie meegenomen als onze externe blik en expertise van de markt. Vanuit daar zijn we met de directie aan de slag gegaan om de strategie te herijken. Na herijking hebben we de organisatie geholpen om de vertaling naar de uitvoering te maken en te zorgen dat ze hun eigen strategisch ritme wisten te omarmen. 

Strategie herrijking

We hebben samen met de directie de strategie geanalyseerd en vervolgens herijkt en scherper neergezet.

Tactiek

De strategie is vertaald naar een uitvoerbare tactiek. Een strategie is een plan om een doel te bereiken. Een tactiek is het geheel van acties op weg naar dat doel.

Strategisch ritme

We hebben gezorgd dat zowel de directie als MT een strategisch ritme heeft omarmd waardoor de strategische volwassenheid sterk vergroot is.
"Adapt Innovatie heeft ons geholpen om onze strategische volwassenheid te vergroten waardoor we zelf in staat zijn om onze strategie aan te passen indien nodig en deze ook echt tot uitvoer te kunnen brengen."
Marius Nijland
Oprichter Seven Stars

Meer projecten