Modern Projectmanagement

Binnen het team Collaboration bij VolkerWessels ITBV ging men over op een nieuwe werkwijze: Agile Scrum. Het team was hier nieuw in en ervaarde daardoor verschillende problemen in het proces. Dit had met name impact op de interne klantwaarde en onderlinge samenwerking.

Onze methode

Onze Modern Projectmanager heeft interviews afgenomen met verschillende teamleden en observaties gedaan bij de verschillende Scrumsessies. Dit resulteerde in een rapportage met bevindingen, waarmee een gericht plan van aanpak is opgesteld. Dit plan is tot uitvoer gebracht tijdens de Sprints van het Scrumproces.

Optimaal Scrumproces

We hebben het Scrumproces geoptimaliseerd door User Stories beter te prioriteren en werkdruk objectief te verdelen. Hiervoor zijn nieuwe criteria opgesteld.

Betere samenwerking

Door het bevorderen van de onderlinge interactie en het specifieker definiëren van de rollen tijdens de verschillende Scrumsessies is de samenwerking verbeterd.

Hogere klantwaarde

Dankzij de prioritering en samenwerking worden er bewuste keuzes gemaakt en is er focus aangebracht.

Meer projecten