Adaptability Quotiënt (AQ)

VolkerWessels Telecom was in transitie vanwege vele veranderingen in de markt en de IT afdeling Digital bewoog mee. Het destijds nieuwe MT had de behoefte om de transformatie in kaart te brengen en de verschillende mijlpalen vast te leggen in een planning. Onze Modern Projectmanager werd gevraagd om diverse heisessies te organiseren en faciliteren. Daarnaast vraagt een veranderende organisatie om mensen met een hoog aanpassingsvermogen. Om hier inzicht in te krijgen heeft Adapt Innovatie het AQ-Team assessment afgenomen bij het MT.

Onze methode

Om de operationele vraagstukken om te buigen naar een visie en tactische strategie organiseerde onze Moderne Projectmanager diverse heisessies. Hier kwamen o.a. Brainstorming/Brainwriting en de Effort/Impact matrix aanbod. Tijdens de laatste heisessie legden we gezamenlijk de laatste hand aan het maken van een Roadmap en werden de AQ-team resultaten met het MT besproken.

Roadmap

Hierin werd een nieuwe afdelingsvisie opgenomen, tezamen met mijlpalen en de te zetten stappen per team voor 2022/2023.

Aanpassingsvermogen (AQ)

Met het AQ-team assessment kreeg het MT inzicht in hun gezamenlijke aanpassingsvermogen, plus concrete actiepunten.
“Het AQ-assessment heeft ons op individueel niveau en als MT-team binnen de afdeling Digital interessante inzichten gegeven over ons aanpassingsvermogen. Leuk om te leren dat we als team een hoog AQ hebben! Adapt Innovatie heeft de resultaten op een heldere manier aan ons teruggekoppeld en we kunnen met concrete actiepunten verder werken aan het wendbaar en toekomstgericht houden van het MT.”
Gerard Kuiper
Directeur ICT en Digitalisering VolkerWessels Telecom

Meer projecten