Modern Projectmanagement

SOL is het opleidings- en ontwikkelfonds voor de levensmiddelenindustrie en voert daarbij steeds groter wordende programma’s voor de sector uit. De projectomvang is dus significant toegenomen en vraagt om een stevige professionaliseringsslag. Adapt Innovatie kreeg de vraag om het programmamanagement van het grootste programma ‘FIT2030’ over te nemen. Daarbij was het streven de kwaliteit te verhogen en realisatiegraad met factor 10 te verhogen. 

Onze methode

We startten het traject met het indelen van alle afdelingen, processen en betrokkenen in de keten. Hierbij voerden we korte analyses uit om te achterhalen welke schakels beperkend waren, die we één voor één opnieuw hebben ingericht. Betere prioritering op ‘high impact’ activiteiten, standaardiseren van voortgang en doelstellingen, en het breed uitzetten van de visie zijn cruciale activiteiten geweest om de zaken in een stroomversnelling te krijgen. Hierbij schromen we niet om met de poten in de modder te staan en zelf klantgesprekken te voeren, leveranciers te matchen en contracten op te stellen.

Organiseren

Het 'zenden en ontvangen' werd effectiever door de invoering van een duidelijke management- en rapportagestructuur.

Continuering

Door deze verbeteringen heeft de SOL nu een goede track record en kunnen we de realisatiegraad structureel hoog houden, om zo de impact op de sector vergroten.

Impact

We hebben vele duizenden mensen geholpen toekomstbestendiger te worden in een sector die steeds sneller verandert.

Meer projecten