Strategievorming

Wij verbinden lange termijn doelen aan concrete acties in het hier en nu. Samen zetten we koers. Ben jij klaar voor de toekomst?

De wereld van vandaag is continu in beweging. Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met verandering. Wie dit tempo niet kan bijhouden staat automatisch met 1-0 achter. Daar hebben wij een oplossing voor.

Hoe toekomstgericht is jouw strategie?

strategische kern

Het formuleren van de missie, visie en kernwaarden is altijd het fundament. Een creatief én cruciaal proces!

business validatie

We komen met actiepunten die jouw businessmodel of organisatie voorbereiden op de toekomst.

rollende strategie

Onze rollende strategie zorgt ervoor dat de strategieontwikkeling een snel cyclisch proces is en blijft.

adapt partnerprogramma

Is jouw organisatie klaar voor een écht toekomstgerichte aanpak? Ga de uitdaging aan met ons Partnerprogramma.

Wil je snel weten hoe jouw strategie ervoor staat?

Doe de gratis Adapt Strategy Quickscan

Adapt Innovatie

Strategie
vorming

De wereld van vandaag is continu in beweging en organisaties worden voortdurend geconfronteerd met verandering. We leven nu eenmaal in een zogenaamde VUCA_wereld, wat staat voor Volatility (wisselvallig), Uncertainty (onzekerheid), Complexity (complex) en Ambiguity (ambigu). Deze term – VUCA – wordt vaak gebruikt om het belang van wendbaar zijn uit te leggen. In deze snel veranderende wereld vol onvoorspelbare uitdagingen is het belangrijk voor organisaties om relevant te blijven. Cruciaal hierin is snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Adapt Innovatie helpt organisaties om strategisch flexibel, wendbaar en toekomstbestendig te worden, zodat ze duurzaam en succesvol kunnen (en blijven) opereren en concurreren in de markt.

Relevante blogs

Wil je eerst even sparren?

Wat we nog meer doen